Rutetabell        Taksttabell        Båtene        Anløpsstedene        Kontakt        Hjem


 

Skipper Edgar Kibsgård tar i mot passasjerene som strømmer
ombord på MS Åhav fra kaia på Vindstad. Foto: Kjell Inge Nilsen


Taksttabell
Gjelder fra 15.01.2015

 

Reine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rostad

55

35

Rostad

 

 

 

 

 

 

 

Kirkefjord

65

40

55

35

Kirkefjord

 

 

 

 

Engelsneset

55

35

55

35

55

35

Engelsneset

 

 

Vindstad

55

35

55

35

55

35

55

35

Vindstad

 

Forsfjord

150

75

90

55

90

55

90

55

90

45

Forsfjord

  V B V B V B V B V B  

V = Voksen  - B = Barn

Taksttabell inkluderer MVA.

Minstetakst voksen  kr. 55,-
Minstetakst barn/honnør kr. 35,-
Rundtur voksen kr. 130,-
Rundtur barn/honnør kr.  65,-
Ekstratur kr. 3.500,-
Ventetid per time kr. 1.450,-